Gynveal's Mission 001: Szyfrowanie XORem

Misje Gynvaela Coldwinda

Gynveal pracuje jako Security Engineer w Google oraz jest kapitanem jednej z topowych drużyn CTF Security na świecie. Napisał takie książki jak Zrozumieć programowanie i Praktyczna Inżynieria Wsteczna. Prowadzi blog, anglojęzyczny kanał YouTube oraz polskojęzyczny kanał YouTube. W ramach tego ostatniego, realizuje cotygodniowe live streamy dotyczące programowania oraz bezpieczeństwa oprogramowania. Ostatnimi czasy, chcąc bardziej zaangażować swoich widzów zaczął udostępniać zadania do wykonania nawiązujące do tematyki odcinka. Okazują się one być bardzo ciekawe. Seria Gynveal’s Mission omawiać będzie moje realizacje zadań, pochodzących ze streamów Gynveala.

Jak nie szyfrować - XOR

W ramach odcinku Gynvael’s Livestream #37: Jak nie szyfrować - XOR omówiony został problem dotyczący pokładania wiary w bezpieczeństwo ciągów danych zaszyfrowanych przez XOR’owanie każdego bitu z nieznanym kluczem. Live stream prezentuje wykorzystanie ataku statystycznego celem odszyfrowanie tekstu. Z całego live streamu najbardziej spodobało mi się wykorzystanie hex editora z funkcjonalnością wizualizacji zapalonych i zgaszynych bitów do ustalenia długości wykorzystanego klucza. Polecam.

W każdym razie, odcinek kończy się następującym zadaniem:

Misja 001
DIFFICULTY: [4/10]

Nasi przyjaciele z sekcji dziewiątej założyli podsłuch w biurze podejrzanego. Należy dodać, że to podsłuch najnowszej generacji. Posiada on m.in. wbudowaną sieć neuronową, która od razu zapisuje wszystkie rozpoznane słowa w formie tekstu. Co więcej, każde słowo jest oddzielnie szyfrowane XOR’em przy użyciu tego samego 160-bitowego klucza.

Ii… no… zgubiliśmy klucz. Trochę wstyd prosić sekcję dziewiątą znowu o pomoc, więc zadanie odzyskania danych i klucza powierzamy Tobie. Oto dane, które otrzymaliśmy:

1f9111 1799 0790001226d8 0a9e1e5c3ada 1f 099e195e 0a97075a21dac1 0a9710 199e075131d3 1199 12961350

Wiemy, że podejrzany posługuje się wyłącznie językiem angielskim.

Rozszyfruj słowa i podaj odzyskany fragment klucza.

Czytanie ze zrozumieniem

Na początek, wylistujmy istotne elementy z powyższej treści:

Wiemy o języku angielskim, który występuje w wersji oryginalnej tekstu. Daje nam to możliwość przeprowadzenia ataku statystycznego, który został omówiony w firmie Gynveala. Tutaj jednak mamy dodatkową informację mówiącą o tym, że słowa zostały zaszyfrowane osobno. W związku z tym, że długość klucza (160 bitów) jest dłuższa od najdłuższego z zaszyfrowanych słów (56 bitów) można byłoby założyć, że mamy do czynienia z one-time pad. Jednak zaszyfrowanie każdego ze słów osobno sprawia, że tak nie jest i jednocześnie daje nam możliwość wykorzystania metody educated guessing.

Rozwiązanie

Przygotujmy sobie tablicę zawierającą zaszyfrowany tekst. Dla ułatwienia odczytywania poszczególnych liter zapiszę każdy z bajtów osobno:

data = [
 [0x1f, 0x91, 0x11],
 [0x17, 0x99],
 [0x07, 0x90, 0x00, 0x12, 0x26, 0xd8],
 [0x0a, 0x9e, 0x1e, 0x5c, 0x3a, 0xda],
 [0x1f],
 [0x09, 0x9e, 0x19, 0x5e],
 [0x0a, 0x97, 0x07, 0x5a, 0x21, 0xda, 0xc1],
 [0x0a, 0x97, 0x10],
 [0x19, 0x9e, 0x07, 0x51, 0x31, 0xd3],
 [0x11, 0x99],
 [0x12, 0x96, 0x13, 0x50],
]

W powyższym tekście widać, że:

Pamiętając o tym, że jest to tekst anglojęzyczny możemy wywnioskować, że jedyne jednoliterowe słowa występujące w języku angielskim to a oraz I.

Tablica prawdy XOR’a wygląda następująco:

p q p ^ q
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Na jej podstawie można wywnioskować, że:

a^k ^ b^k

jest równoznaczne z:

a^b

Taką zależność można zobrazować poniższym kodem:

a = 0b111111
b = 0b101001
k = 0b010101

print bin(a)		# 0b111111
print bin(b)		# 0b101001
print bin(k)		# 0b10101
print '-'
print bin(a^k)		# 0b101010
print bin(b^k)		# 0b111100
print '-'
print bin(a^k ^ b^k)	# 0b10110
print bin(a^b)		# 0b10110

Dzięki powyższym faktom, możemy spróbować wyciągnąć wykorzystać słowo 0x1f przy założeniu, że jest to a lub I. Tworzymy funkcję:

def Xor(hex_letter, key_index):
 return chr(hex_letter ^ keys[key_index])

oraz tablicę, która posłuży nam do przechowywania klucza i umieszczamy w niej pierwszy bajt powstały przez XOR 0x1f ze słowem a:

keys = [
 data[4][0] ^ ord('a')
]

Teraz tworzymy pętlę, która wyświetli nam na ekranie wszystkie z zaszyfrowanych słów odszyfrowanych przy użyciu klucza przechowywanego w tablicy keys:

for i in data:
 for k in i:
  sys.stdout.write(hex(k) + ' ')

 print ""
 for j in range(0, len(keys)): 
  if len(i) > j:
   sys.stdout.write(Xor(i[j], j))

 print ""

Wynik:

0x1f 0x91 0x11 
a
0x17 0x99 
i
0x7 0x90 0x0 0x12 0x26 0xd8 
y
0xa 0x9e 0x1e 0x5c 0x3a 0xda 
t
0x1f 
a
0x9 0x9e 0x19 0x5e 
w
0xa 0x97 0x7 0x5a 0x21 0xda 0xc1 
t
0xa 0x97 0x10 
t
0x19 0x9e 0x7 0x51 0x31 0xd3 
g
0x11 0x99 
o
0x12 0x96 0x13 0x50 
l

Jeżeli pierwszy znak naszego klucza jest poprawny to możemy założyć, że pierwsze trzyliterowe słowo to and. Podstawiamy te znaki do tablicy z kluczem i testujemy:

keys = [
 data[4][0] ^ ord('a'),
 data[0][1] ^ ord('n'),
 data[0][2] ^ ord('d')
]

Wynik:

0x1f 0x91 0x11 
and
0x17 0x99 
if
0x7 0x90 0x0 0x12 0x26 0xd8 
you
0xa 0x9e 0x1e 0x5c 0x3a 0xda 
tak
0x1f 
a
0x9 0x9e 0x19 0x5e 
wal
0xa 0x97 0x7 0x5a 0x21 0xda 0xc1 
thr
0xa 0x97 0x10 
the
0x19 0x9e 0x7 0x51 0x31 0xd3 
gar
0x11 0x99 
of
0x12 0x96 0x13 0x50 
lif

Odszyfrowany fragment wygląda dobrze, ponieważ zawiera w pełni poprawne słówko the. Wyszukujemy słowo w którym brakuje nam tylko jednej literki (ostatnie) i domyślamy się, że lif? może oznaczać life. Podstawiamy do tablicy z kluczem:

keys = [
 data[4][0] ^ ord('a'),
 data[0][1] ^ ord('n'),
 data[0][2] ^ ord('d'),
 data[10][3] ^ ord('e')
]

Tym razem, wynik zawiera poprawnie odszyfrowane słówko walk:

0x1f 0x91 0x11 
and
0x17 0x99 
if
0x7 0x90 0x0 0x12 0x26 0xd8 
you`
0xa 0x9e 0x1e 0x5c 0x3a 0xda 
taki
0x1f 
a
0x9 0x9e 0x19 0x5e 
walk
0xa 0x97 0x7 0x5a 0x21 0xda 0xc1 
thro
0xa 0x97 0x10 
the
0x19 0x9e 0x7 0x51 0x31 0xd3 
gard
0x11 0x99 
of
0x12 0x96 0x13 0x50 
life

Skupiamy się na słowach sześcioznakowych i początku you'. Można zaryzykować, że chodzi o you're:

keys = [
 data[4][0] ^ ord('a'),
 data[0][1] ^ ord('n'),
 data[0][2] ^ ord('d'),
 data[10][3] ^ ord('e'),
 data[2][4] ^ ord('r'),
 data[2][5] ^ ord('e')
]

Wynik:

0x1f 0x91 0x11 
and
0x17 0x99 
if
0x7 0x90 0x0 0x12 0x26 0xd8 
you`re
0xa 0x9e 0x1e 0x5c 0x3a 0xda 
taking
0x1f 
a
0x9 0x9e 0x19 0x5e 
walk
0xa 0x97 0x7 0x5a 0x21 0xda 0xc1 
throug
0xa 0x97 0x10 
the
0x19 0x9e 0x7 0x51 0x31 0xd3 
garden
0x11 0x99 
of
0x12 0x96 0x13 0x50 
life

Do końcu słówka throug dodajemy literkę t:

keys = [
 data[4][0] ^ ord('a'),
 data[0][1] ^ ord('n'),
 data[0][2] ^ ord('d'),
 data[10][3] ^ ord('e'),
 data[2][4] ^ ord('r'),
 data[2][5] ^ ord('e'),
 data[6][6] ^ ord('t'),
]

dzięki czemu otrzymujemy w pełni odszyfrowany tekst:

0x1f 0x91 0x11 
and
0x17 0x99 
if
0x7 0x90 0x0 0x12 0x26 0xd8 
you`re
0xa 0x9e 0x1e 0x5c 0x3a 0xda 
taking
0x1f 
a
0x9 0x9e 0x19 0x5e 
walk
0xa 0x97 0x7 0x5a 0x21 0xda 0xc1 
througt
0xa 0x97 0x10 
the
0x19 0x9e 0x7 0x51 0x31 0xd3 
garden
0x11 0x99 
of
0x12 0x96 0x13 0x50 
life

Możemy teraz odczytać pierwsze 7 bajtów klucza:

print 'Key: '
for i in keys:
 sys.stdout.write(hex(i) + ' ')

Wynik rozwiązania

Encrypted text:
1f9111 1799 0790001226d8 0a9e1e5c3ada 1f 099e195e 0a97075a21dac1 0a9710 199e075131d3 1199 12961350

Key: 
0x7e 0xff 0x75 0x35 0x54 0xbd 0xb5 

Decrypted text: 
and if you`re taking a walk throught the garden of life

Podsumowanie

Głównym wnioskiem, który moglibyśmy pozostawić w tym miejscu jest to, że dane niemożliwe do odczytania przez człowieka w żadnym stopniu nie mówią o stopniu ich bezpieczeństwa. Wytwarzając oprogramowanie należy inwestować w często pomijane bezpieczeństwo. Podobnie jak umowy zawierane między firmami, czas poświęcony na security okazuje się być bezcenny, a jego prawdziwą wartość można docenić dopiero w czasie ‘wojny’.

Powyższy artykuł został napisany podczas jednego z najwięszych ataków Ransomware na swiecie - WannaCry.

Źródła i pojęcia